Blue Sea Pis Su Arıtma Sistemleri

blusea abs

Blue Sea Atık Arıtma sistemleri IMO Marpol Mepc 227 (64) sertifikalı

Tekne, yat ve karavanda oluşan atık su, kanalizasyon suyunu arıtmanız hem yasal olarak gerekli hemde doğa ve denizlerimiz için gerekmektedir. Bunun için ihtiyacınız olan arıtma sistemlerinde bir dünya markası olan Blue Sea pis su arıtma ünitelerinin Türkiye’de distribütörlüğünü Denizmar olarak yapmaktayız.

Yeni nesil BlueSea Arıtma Sistemi; günde 2500 ile 22000 litre aralığında modelleri olan atıksu arıtma sistemidir.

BlueSea siyah ve kirli pis suyu arıtmak için Ozon, Free Radical OH, Ultraviyole ışınlar ve Hidrojen peroksitten oluşan kombine bir sistem kullanır.

Bu tamamen otomatik, teknolojik olarak gelişmiş sistem, atık suyun denize boşaltılmasına ilişkin yürürlükteki normlara uygun olarak atık suyun prüzyona tabi tutulduğu, toz haline getirildiği, steril edildiği özel bir kimyasal / fiziksel laboratuvar ile donatılmıştır.

BlueSea atık su arıtma sistemi, bir oksit / indirgeme işlemi vasıtasıyla bakteriyel kirliliğin giderilmesini garantilemekte ve en önemlisi, tekne üzerinde üretilen atık sudaki TSS, BOD5, COD, turbitideyi organik ve fiziksel kirleticileri büyük ölçüde azaltmaktadır.