Blue Sea

Blue Sea admin 24 Temmuz 2022
Atıksu Yönetimi Emin Ellerde

Yeni nesil BlueSea Arıtma Sistemi günde 2500 ile 22000 litre aralığında modelleri olan atıksu arıtma sistemidir.
BlueSea lavabodan çıkan  atık suyu arıtmak için Ozon, Free Radical OH, Ultraviyole ışınlar ve Hidrojen peroksitten oluşan kombine bir sistem kullanır.

Bu tamamen otomatik, teknolojik olarak gelişmiş sistem, atık suyun denize boşaltılmasına ilişkin yürürlükteki normlara uygun olarak atık suyun prüzyona tabi tutulduğu, toz haline getirildiği, steril edildiği özel bir kimyasal / fiziksel laboratuvar ile donatılmıştır.

BlueSea atık su arıtma sistemi, bir oksit /indirgeme işlemi vasıtasıyla bakteriyel kirliliğin giderilmesini garantilemekte ve en önemlisi, tekne üzerinde üretilen atık sudaki TSS, BOD5, COD, turbitidiyi ve organik ve fiziksel kirleticileri büyük ölçüde azaltmaktadır.

Masmavi bir Deniz

Blue Sea sayesinde artık çevreye ve mevcut yönetmeliklere uygun olarak atık suları doğrudan denize deşarj etmek mümkün. Eğer atık su arıtma cihazınız yoksa ağır ve rahatsız edici toplama tanklarınızla Yetkili limanlarda can sıkıcı boşaltma prosedürleri sizi bekliyor.

ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

2500 - 22000 litre / gün