Condaria Temiz Hava Yapıcılar / FRESH AIR MAKEUPSadmin21 Nisan 202021 Nisan 2020

Condaria Temiz Hava Yapıcılar / FRESH AIR MAKEUPS

0,00

Açıklama

Büyük teknelerde, zorlu konfor ve emniyet standartları için imal edilen, Fresh Air Makeup Air Handlers (Temiz Hava Yapma Cihazları) ve Box Air
Exhaust Fans ( Hava Egsoz Fanları) kombine kullanımı, iklimlendirilen yerin hacmini hesaba katarak kişi başına minimum 25 m³/ saat oranıyla, içerdeki
havayı saatte altı defaya kadar tamamen yenilemektedir.
Teknede ortamın niteliğini, kalitesini zamanla düşüren nemi, tuzu ve diğer hava kaynaklı parçacıkları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.
Parçacıkların ortadan kaldırılması sayesinde teknede daha temiz bir ortam sağlanır. Bu kombine sistem kötü koku, kirlenmiş havanın tekneden atılıp,
temiz ve taze hava ile yer değiştirmesini sağlar.

On large vessels, built to strict comfort and safety standards, Fresh Air Makeup Air Handlers and Box Air Exhaust Fans are used in combination to continuously
renew the air on board, with a minimum rate of twenty-five cubic meters per hour per person up to a maximum rate of over six changes per hour, considering the volume of the conditioned spaces.
It is designed to remove moisture, salt and other airborne particulates that could in time erode the integrity and quality of the onboard environment Removal of the particulate matter results in a cleaner overall environment aboard the vessel The combined systems helps remove odour by positively displacing contaminated air with fresh, clean air.