ESP DC Bağlantı Kutusu

 0,00

DC bağlantı kutusu, tüm birincil DC koruma, DC izleme ve sensör bağlantılarını sığdırması kolay bir muhafaza içinde bir araya getirir. Bu ürün, aşağıdakileri içerir:

– 4 Mega sigorta (2x 300A, 1x 200A, 1x 100A) ve 1 Midi sigorta (60A). Bunlar, kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirilebilir. Mega sigortalar, 100 ile 500 Amp arası boyutlarda, Midi sigortalar ise 30 ile 125 Amp arası boyutlarda mevcuttur.
– 500 Amp şant.
– 5 sigortanın tamamı için LED’leri ve bir polarite uyarı LED’i bulunan tet düğmesi.
– MultiPlus voltaj algılayıcısı ve BMV-600 bağlantıları için sigortalı bağlantı noktaları.
– ESP sistem paneliyle kontrol edilebilen akü izolatörünü manyetik olarak kilitlemek için sigortalı bağlantılar.
– ESP sistem paneli için RJ 11 ve 45 soket bağlantıları bulunmaktadır.